Innovative Software Technologies d.o.o. (IST) je privredno društvo osnovano 1.11.2004. godine, s namerom da omogući studentima, saradnicima i profesorima Fakulteta informacionih tehnologija (FIT-a) da se bave razvojem softvera i IT rešenja, kako bi primenjivali ono što se studira na fakultetu i time sticali i praktična, inženjerska iskustva.

Od svog osnivanja, studenti, saradnici i nastavnici su radeći u IST-u, razvijali informacioni sistem FIT-a, a kasnije, od 2010. godine i informacioni sistem Univerziteta Metropolitan, čiji je FIT deo, kao i druge softverske alate i modele za podršku razvoja sistema za e-učenje i sistema za onlajn nastavu. U toku navedenog perioda, razvijeno je više verzija informacionog sistema, tako da sada informacioni sistem, razvijen u Java okruženju, predstavlja jedan od najsavremenijih servisno-orijentisanih veb sistema, sa velikom funkcionalnošću, koji podržava sve administrativne poslovne procese i usluge korisnika vezane za nastavu, studente, naučni rad i ljudske resurse Univerziteta (nastavno i nenastavno osoblje).

Univerzitet Metroplitan je jedan od suosnivača IST-a, sa kojim je dogovorio i realizaciju dualnog modela studija za zainteresovane studente.

IST i QuantumChainSys

IST se reorganizuje i počinje da radi razvoj softvera i za druge klijente – naručioce softvera. Poseban podstrek ovoj poslovnoj strategiji je dao sporazum sa američkom firmom QuantumChainSys, koja postaje i suosnivač IST-a i istovremeno investitor projekta razvoja softvera za američko trižište, za sada, prvenstveno u oblasti zdravstva. Ove razvojne projekte treba da realizuju zajednički timovi sastavljeni od inženjera softvera zaposlenih u IST-u i nastavnika, saradnika i studenta sa Univerziteta Metropolitan.

IST posluje u zgradi Univerziteta Metropolitan u Nišu, što omogućava zajednički rad članova razvojnog tima sa IST-a i Univerziteta Metropolitan.

IST će u svojim projektima posebno raditi na primeni blockchain tehnologije u slučajevima koji zahtevaju posebnu zaštitu podataka i pristupu pojedinim računarskim sistemima.

Poslovni model IST-a

IST | O nama