Rezultati koje je IST do sada postigao

U dosadašnjem radu saradnici i studenti FIT-a angažovani od strane IST-a, su ostvarili sledeće razvojne rezultate:

  • ISUM – Informacioni sistem Univerziteta Metropolitan se razvija u Javi, primenom servisno-orijentisane arhitekture koji je razvijen primenom metoda agilnog razvoja softvera. Svake godine sistem proširuje svoje funkcije, a vrši i primenu najnovijih softverskih tehnologija. Od ove jeseni se očekuje puštanje u rad nove verzije ISUM-a.
  • mDita editor za pripremu nastavnih materijala za onlajn nastavu. Editor koriste svi nastavnici i saradnici koji na taj način pripremaju svoje nastavne materijale koji se onda objavljuju na portalu LAMS- sistem za onlajn učenje.
  • mDita server čine softverske komponente koje pripremaju publikovanje nastavnih materijala, njihovo pretraživanje, arhiviranje i ažuriranje novih verzija.
  • Integracija LAMS – Learning Activity Management System i ISUM-a, tako da nastavno osoblje i studenti, preko ISUM-a lako prilaze LAMS portalu sa onlajn lekcijama, a ISUM objavljuje rezultate testiranja studenata upotrebom LAMS-a i objavljuje ostvarene poene i ocene studenata na svim predispitnim obavezama, kao i na ispitima.
IST | Proizvodi