Do septembra 2021. godine, IST radi na formiranju početnog tima zapošljavanjem kvalitetnih inženjera softvera za sledeće pozicije:

 • menadžer projekta,
 • IT specialist I i IT specijalist II,
 • medior developer I i medior developer II,
 • junior developer I i junior developer II,
 • HR menadžeri

Univerzitet Metropolitan je odredio svoj tim za prvi zajednički projekat razvoja softvera za potrebe firme QuantumChainSys u sledećem sastavu:

IST / Univerzitet Metropolitan tim

Dr Dragan Domazet

Emeritus profesor

 • Emeritus profesor Univerziteta Metropolitan
 • Osnivač i predsednik Univerziteta Metropolitan
 • Ministar nauke, tehnologije i razvoja Vlade Srbije (2001-2004)
 • Viši istraživač Džintek instituta proizvodnih tehnologija i predavač na master studijama Nanjang tehnološkog univerziteta u Singapuru (1994-2001)
 • Usavršavanje i istraživanje u oblasti veštačke inteligencije i inteligentnih sistema na Univerzitetu Ilinois u Urbani (SAD, kao Fulbrajtov stipendista
 • Sadašnja oblast istraživanja: personalizovani i adaptibilni sistemi e-učenja primenom metoda veštačke inteligencije
 • Predaje predmete u oblasti softverskog inženjerstva i objektno-orijentisanog programiranja.
Dr Miroslava Raspopović

Vanredni profesor

 • Vanredni profesor, dekan Fakulteta informacionih tehnologija (Univerzitet Metropolitan u Beogradu)
 • University of Massachusetts Lowell, Department of Electrical and Computer Engineering, PhD (2008), MS (2003), BS (2001)
 • Učestvovala u realizaciji projekata finansiranih od strane: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, National Science Foundation, MIT Lincoln Labs, Motorola Labs, Erasmus+
 • Oblasti interesovanja: bežične i mobilne komunikacije, projektovanje i analiza performansi računarskih mreža, analizu performansi deljenja bežičnog spektra i modeliranje bežičnih kanala, veb semantika, ontologija, kvalitet i performanse IT sistema.
Dr Milena Bogdanović

Vanredni profesor

 • Vanredni profesor za užu naučnu obast Računarske nauke, Univerzitet Metropolitan Beograd
 • Doktor računarstva
 • Magistar matematičkih nauka
 • Diplomirani matematičar računarstva i informatike
 • Programski jezici: C, C++, Prolog, Smalltalk, Pascal, Fortran 77, SQL+
 • Autor pet knjiga i više od 60 naučnih i stručnih radova iz oblasti matematike i računarskih nauka
 • Oblasti istraživanja: primena multimedije u nastavi, kombinatorna optimizacija, genetski algoritmi, direktabilni automati, teorija grafova (invarijantni grafovi)
Dr Vladimir Milićević

Vanredni profesor

Vanredni profesor na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu. Prvi doktorat stekao je na Univerzitetu Union – Nikola Tesla Beograd, a drugi doktorat na Univerzitetu u Nišu. Fokusiran na sledeća istraživačka područja:

 • inteligentni poslovni informacioni sistemi,
 • inteligentni transportni sistemi,
 • ekspertni sistemi,
 • neuronske mreže,
 • genetski algoritmi,
 • objektno orijentisan dizajn i programiranje,
 • veb i
 • mobilno programiranje.

Autor je niza softverskih rešenja u ovim oblastima, kao i radova u zemlji i inostranstvu. Učesnik u nekoliko međunarodnih softverskih projekata; u poslednje vreme učestvovao je u projektu Fractals, kao jedan od autora softverske platforme BeeWeb. Programski jezici i tehnologije: Java, Kotlin,JEE, Spring, Python, SQL i NoSql DBMS. Otvoren je za usvajanje novih tehnologija, alata i programskih jezika.

Nemanja Zdravković

Docent

 • Assistant Professor, Belgrade Metropolitan University, teaches computer networks, operating systems and computer architecture.
 • Dual PhD degrees in Electronics and Telecommunications from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, and from the Faculty of Electronic Engineering, University of Niš in 2017.
 • M.Sc. Degree in Electrical Engineering and Computer Science from the Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia in 2012,
 • From 2012 to 2017, he was employed as a graduate engineer for research activities at the Department of Telecommunications, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš.
 • In June 2019, he joined the Faculty of Information Technology, Belgrade Metropolitan University, Serbia as an Assistant Professor, where the teaches computer networks, operating systems and computer architecture.
Lazar Mrkela

Asistent

  • Asistent na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta u Beogradu (BMU)
  • Student doktorskih studija iz oblasti veštačke inteligencije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Kursevi u nastavi: Java, C ++, algoritmi, softversko inženjerstvo
  • Istraživačka interesovanja: mašinsko učenje, metaheuristički algoritmi, obrada slike

Projekti:

 • Matematički modeli i metode optimizacije velikih sistema (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 174010)
 • Informacioni sistem za nadzor telezaštitnih uređaja dalekovoda (za Elektromreže Srbije)
 • Metode mašinskog učenja za obradu medicinskih slika (kao deo doktorskih studija)
 • Internet platforma za kreiranje, uređivanje i analizu nastavnih materijala na BMU
Goran Stamenković

Asistent

 • Asistent, Univerzitet Metropolitan Beograd
 • Student doktorskih studija na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu
 • Magistar tehničkih nauka (računarski sistemi) – Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Inženjer elektronike, departman za računarstvo i informatiku
 • Trenutno radi kao asistent na predmetima:
  • CS115 – Diskretne strukture
  • CS220 – Arhitektura računara
  • CS225 – Operativni sistemi
  • CS450 – Cloud computing
  • IT101 – Osnove informacionih tehnologija
  • IT331 – Računarske mreže i komunikacije
  • IT333 – Bežične i mobilne komunikacije
  • IT335 – Administracija računarskih sistema i mreža
  • IT381 – Zaštita i bezbednost informacija
Jovana Jović

Asistent

 • Istraživač i asistent Fakulteta informacionih tehnologija na Univerzitetu Metropolitan.
 • Student doktorskih studija Softverskog inženjerstva na Univerzitetu Metropolitan.
 • Master u oblasti softverskog inženjerstva stekla 2015. goine na Elektronskom fakultetu, Univerziteta u Nišu.
 • Senior softver inženjer odgovoran za projektovanje i razvoj Informacionog sistema Univerziteta Metropolitan i drugih IT rešenja.
 • Mentor stipendista firme Innovative Software Technology angažovanih na radu i razvoju gore pomenutih sistema.
 • Oblasti istraživanja: peronalizovano i adaptivno onlajn učenje, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, objektno orijentisan dizajn i programiranje, softverska arhitektura, baze podataka, kvalitet i performanse softvera.
 • Učesnik nekoliko internacionalnih projekata.
Marina Damnjanović

Saradnik u nastavi

 • Rukovodilac Odeljenja za istraživanje i razvoj Univerziteta Metropolitan u Nišu, gde predvodi tim od 11 najboljih studenata i 3 saradnika
 • Student master studija softverskog inženjerstva Fakulteta informacionih tehnologija na Univerzitetu Metropolitan
 • Saradnik na predmetima: Inženjerstvo zahteva za razvoj sotvera, Upravljanje projektima razvoja softvera, Uvod u softversko inženjerstvo, Konstruisanje softvera, Timski razvoj softvera
 • Inženjer razvoja i Java programer na projektu Informacionog sistema Univerziteta Metropolitan (ISUM) i pratećih aplikacija
 • Iskustvo u polju poslovne analize za potrebe razvoja softvera i u radu sa mladim kadrom
Tamara Vukadinović

Saradnik u nastavi

 • Student master studija softverskog inženjerstva na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
 • Saradnik u nastavi na predmetima: Uvod u objektno-orijentisano programiranje, Objekti i apstrakcija podataka, C/C++ programski jezik, Baze podataka, Algoritmi i strukture podataka.
 • Inženjer razvoja i Java programer na projektu Informacionog sistema Univerziteta Metropolitan (ISUM).
 • Iskustvo u radu u kompanijama za razvoj softvera.

IST planira da ove godine  podrži  i tri studenta prve godine  FIT-a  školske 2021/22. za realizaciju dualnog modela studiranja, koji, u skladu sa Zakonom o dualnom modelu studija omogućava besplatne studije studentima koji istovremeno studiraju i rade na razvojnim projektima FIT-a ( na poslovima koji odgovaraju njihovom nivou obrazovanja i programu studija) i da tu praksu nastave u narednim godinama studija. Na taj način će ovi studenti sebi obezbediti sticanje iskustva praktičnog rada na razvoju softvera i odgovarajuću zaradu, pored plaćene školarine od strane IST-a. Očekuje se da studenti dualnog modela studiranja koje radno angažuje IST u toku studija, po diplomiranju dobiju stalno zaposlenje u IST-u kao inženjeri razvoja softvera.

Zajednički razvojni tim Univerziteta Metropolitan i IST-a

IST | Proizvodi

IST je i do sada omogućavao zainteresovanim studentima FIT-a, da rade na projektu razvoja informacionog sistema Univerziteta – ISUM, što im je, pored velikog praktičnog iskustva u razvoju softvera omogućilo i oslobađanje plaćanja školarine.

IST planira i stipendiranje studenata master studija u slučaju da se teme njihovih master studija uklapaju u potrebe razvoja softvera koje IST ima prema svojim klijentima.