Pored rada na internim projektima razvoja softvera za potrebe Univerziteta Metropolitan, a najviše za potrebe razvoja i usavršavanja Informacionog sistema Univerziteta Metropolitan (ISUM) IST je otvoren za pružanje svojih usluga i drugim partnerima, a u pitanju su:

Razvoj softvera po narudžbini naručioca

Razvoj softvera po narudžbini naručioca
Razvoj softvera po narudžbini naručioca

Analiza potreba korisnika i definisanje zahteva za razvoj softverskog sistema
Razvoj softvera po narudžbini naručioca

Definisanje arhitekture softverskog sistema i projektnog rešenja softverskog sistema
Razvoj softvera po narudžbini naručioca

Izrada programskog koda softvera u skladu sa zahtevima i projektnom dokumentacijom i njegovo testiranje
Razvoj softvera po narudžbini naručioca

Evolutivni razvoj softvera, njegovo prilagođavanje novim zahtevima korisnika i njegovo održavanje